הסדנא לידע ציבורי

הסדנא לידע ציבורי היא עמותה א-מפלגתית, וללא מטרות רווח, שפועלת על מנת להרחיב ולהנגיש את הידע הציבורי. באמצעות הרשת אנו חושפים מידע ומאפשרים דיון ותיעוד המסקנות העולות ממנו. בין הפרויקטים שלנו: כנסת פתוחה, התקציב הפתוח תב"ע פתוחה, ועוד.

אנו חותרים להגברת מעורבות האזרח בהליך החשיבה וקבלת ההחלטות המשפיעות על הציבור, ולהבנה טובה יותר של המרחב הציבורי באמצעות פישוט הגישה למידע וידע ציבוריים.