ארני שומר

אקטיביסט נודד

כותב בלוג בשם "אם נרצה"

חולם ופועל עבור חופש, שלום ושמחת חיים של כל הברואים